1978–1997 Deng Xiaoping

Ud med Mao – ind med kapitalismen

1978
*
Debatindlæg blandt almindelige borgere om det fremtidige styre klæbes mod slutningen af året på en mur i Beijing. Den bliver kendt som Demokratimuren. Debatten hjælper Deng Xiaoping til magten i december, og han lancerer sine reformplaner (den åbne dørs politik, 改革开放). Debatindlæggene skrabes af Demokratimuren, og den rives ned, efter at blandt andre en elektriker fra Beijing Zoo, Wei Jingsheng, argumenterer stærkt og direkte for indførelsen af demokrati.
* Deng gør i de følgende år i realiteten stille og roligt op med Mao Zedongs kaotiske styre under parolerne om overgang til en ‘socialistisk markedsøkonomi’ og åbning overfor omverdenen – den såkaldte åbne dørs politik. Han starter med at gøre fire byer til særlige økonomiske zoner, hvor der kan eksperimenteres med at åbne landet for udenrigshandel og udenlandske investeringer.

1979
*
Efter at Kina har oprettet diplomatiske forbindelser med USA pr. 1. januar, tager Deng Xiaoping senere på måneden på officielt besøg.
* Etbarnspolitikken indføres nu for alvor efter flere års tilløb.
* Bønderne begynder at dyrke jorden individuelt under forskellige former for kontraktforhold med landbrugskollektiverne.
* Som led i Kinas åbning mod omverdenen inviteres den ukrainsk-amerikanske violinvirtuos Isaac Stern på officielt besøg i Kina. Igennem en måned er han i Beijing og Shanghai, hvor han optræder, giver masterclasses, lytter og kommer med gode råd og velment kritik.

Kina anno 1979. Billederne stammer fra dokumentarfilmen “Fra Mao til Mozart”, som er en rørende dokumentarfilm om violinisten Isaac Sterns månedlange besøg i Kina det år og om hans møde med musikerkolleger, som hungrer efter nyt udefra. Det er en dokumentarfilm, som jeg varmt anbefaler. Læs mere om “Fra Mao til Mozart” her.

* Kinas første straffelov og lov om retspleje (procedurer for retssager) bliver vedtaget.
* Wei Jingsheng anholdes og anklages for at have røbet statshemmeligheder overfor udenlandske journalister om Kinas mindre end en måned lange krig mod Vietnam i februar, og han idømmes 15 års fængsel. Kritikere kalder dommen for et påskud.
* Udenlandske investeringer bliver tilladt ved lov.
* Dronning Margrethe II og Prins Henrik på officielt besøg i Kina.

Hvad var Deng Xiaoping oppe imod i de første år, efter at han havde taget magten?
Det får man et godt indtryk af i brudstykket af denne dokumentar, som jeg desværre ikke kan identificere. Spændende billeder (omend i en noget grovkornet digitalisering) fra Kulturrevolutionen og retssagen mod Mao Zedongs kone, Jiang Qing.

1980
*
Retssagen mod Firebanden indledes i december og sendes direkte i tv.
* Kina ratificerer FN’s Kvindekonvention.

Retssagen mod Jiang Qing og den øvrige Firebande var en skueprocess, og kinesisk tv sendte jævnligt indslag fra den. Modsat de øvrige medlemmer nægtede Jiang Qing alle anklager, og hun spottede dommerne og vidnerne. Hun begik angiveligt selvmord i 1991.

1981
*
Folkekommunerne afvikles gradvist, og produktionen i landbruget stiger.
* Firebanden dømmes i januar. Jiang Qing, enke efter Mao Zedong, får dødsstraf med to års prøvetid. Straffen ændres derefter til livsvarigt fængsel. 
* Kina ratificerer FN’s Konvention imod Racisme.
* Kinas Kommunistpartis Centralkomite vurderer Mao Zedongs historiske rolle til, at han i 70 procent af tiden havde haft ret, og i 30 procent af tiden havde han taget fejl. Kulturrevolutionen vejede tungt blandt hans fejltagelser.
* Statsminister Anker Jørgensen (S). Han møder blandt andre Deng Xiaoping.

1982
*
Kina får ny forfatning, hvori der blandt andet anføres grænser for hvor længe, forskellige politiske ledere kan beholde deres poster. Deng Xiaoping indleder dermed nedbrydningen af det alderdomsvælde, som har hersket under Mao Zedong.
* Forfatningen afskaffer formelt folkekommunerne og det kollektive landbrug.
* En folketælling når frem til, at Kinas befolkning har rundet en milliard mennesker. Det nøjagtige resultat bliver 1.008.175.288 kinesiske borgere. 1.031.882.511, hvis Taiwan, Hongkong og Macao tælles med.

‘Slå hårdt ned på kriminalitet.’ Den relative frihed under Deng Xiaoping medførte øget kriminalitet og krav om skærpede straffe. Plakat fra 1983 (Maopost.com)

1983
* Den tidligere strenge styring af folks bevægelsesfrihed løsnes, og bønder begynder at migrere fra land til by for at søge arbejde. De bygger det nye og moderne Kinas høje huse og brede veje til lav løn og under ringe arbejdsvilkår. Reelt bliver de fremmedarbejdere i eget land.
* Kriminaliteten stiger, og der vokser et politisk krav frem om at imødegå den udvikling på den hårde måde. Den første slå-hårdt-kampagne gennemføres efter-fulgt i årtierne efter af mange andre. Kampagnerne giver markant strengere straffe for bestemte forbrydelser indenfor en afgrænset periode. De kan også indeholde kvoter for hvor mange forbrydere, der skal straffes for en bestemt form for kriminalitet.

1984
*
Afvikling af store dele af den kollektive industri påbegyndes. Virksomheder opfordres til at ansætte bønder i småindustrier, og restriktioner på migrationen løsnes.
* Premierminister Zhao Ziyang kommer som den første kinesiske regeringsleder på officielt besøg i Danmark. Zhao Ziyang kommer til at spille en hovedrolle ved forløbet af studenterurolighederne i Beijing i 1989.
* Storbritannien accepterer
nødtvungent at levere Hongkong og De Nye Territorier tilbage i 1997.

Der var mange i Vesten og særligt i selve Hongkong, som var chokerede over, at Storbritanniens premierminister Margaret Thatcher gik med til en aftale om at levere kronkolonien tilbage til Kina i 1997. Mange Hongkong-kinesere flyttede i årene efter (Canada var et populært mål), men lige så stille begyndte de at vende tilbage, efterhånden som tilliden til Deng Xiaopings nye Kina blev vakt.

1986
*
I december breder studenterdemonstrationer for demokrati sig flere steder i landet, blandt andet i Beijing. Demonstrationerne fortsætter ind i det nye år.
* Yderligere 14 byer erklæres for særlige økonomiske zoner
med begunstigelser for udenlandske investeringer.
* En ny forordning tillader arbejdsgivere at hyre og fyre arbejdskraft.
* Første lov om konkurs bliver vedtaget.
* Statsminister Poul Schlüter (K) på statsbesøg i Kina.
Han mødes med Deng Xiaoping.

1987
* Partiformand Hu Yaobang, Deng Xiaopings bedste bud på en fremtidig leder af landet, afsættes i januar fra posten som formand for Kinas Kommunistparti på grund af eftergivenhed overfor de demonstrende studenter landet over. Studenterledere fængsles, idømmes lange fængselsstraffe, og demonstrationerne ebber ud. Zhao Ziyang overtager posten.

1988
* Tibetanernes landflygtige, religiøse leder, Dalai Lama, kommer til Danmark, men ingen repræsentanter for statsminister Poul Schlüters regering ønsker at møde ham.
* Kinas regering offentliggør en ny politik på boligområdet. Planen går ud på at privatisere boligerne i byerne. Huse på landet er privatejede.
* Kina ratificerer FN’s Torturkonvention.
* I Tibet udbryder et voldeligt oprør mod Kina i december.

I januar 1989 beordrede Tibets guvernør, den senere præsident, Hu Jintao,
militæret til at slå hårdt ned på demonstrerende tibetanske munke.

1989
*
De tibetanske protester fortsætter. Den senere præsident, Hu Jintao, der på det tidspunkt er guvernør i Tibet, indfører undtagelsestilstand, og beordrer militæret til at slå hårdt ned. Et sted mellem 80 og 150 tibetanere mister livet.

Myten om “massakren på Den Himmelske Freds Plads” lever endnu. Der var ingen massakre på pladsen. Kampene fandt sted på vejene ind mod pladsen, og den dag i dag ved ingen hvor mange, der døde. Klippet stammer fra den tre timer lange dokumentar “Gate of Heavenly Peace“. Se den og bliv klogere! .

* Den afsatte partiformand, Hu Yaobang, dør midt i april, og universitetsstuderende i Beijing arrangerer straks mindedemonstrationer for ham på Den Himmelske Freds Plads. Disse udvikler sig til demonstrationer med krav om demokrati, frie fagforeninger mv. Partiet er splittet, men den konservative fløj får overtaget. Partiformand Zhao Ziyang, Deng Xiaopings andenprioritet som fremtidig leder af landet, afsættes på grund af eftergivenhed overfor de studerende. Hæren sættes ind natten til den 4. juni, og et ukendt antal mennesker bliver dræbt. Vesten fordømmer kraftigt, og EU indfører en våbenembargo. 21 studenterledere står øverst på politiets liste over eftersøgte demonstranter, blandt andre Wang Dan, som arresteres en måned senere. Wen Jiabao, den senere premierminister, arbejder for Kommunistpartiets Hovedkontor under både Hu Yaobang, Zhao Ziyang og senere Jiang Zemin, og formår at overleve politisk. Jiang Zemin, som er tidligere borgmester i Shanghai, udpeges til formand for Partiet.

Deng Xiaoping forsvarer den politiske kurs den 9. juli, fem dage efter massakren i Beijing. Han kommer blandt andet ind på frygten for, at demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads kunne være endt i samme slags kaos, som man havde oplevet under Kulturrevolutionen kun 20 år tidligere (kinesisk tale og tekst, ingen oversættelse).

* Lov om procedurer i forbindelse med stævning af myndighederne vedtages.
* Tibets landflygtige, religiøse leder, Dalai Lama, modtager Nobels Fredspris i december. Kinesiske kritikere kalder det for en politisk tildeling.

1990
*
Regeringen udgiver den første hvidbog om menneskerettigheder, som forsvarer politikken på området. Flere følger efter, ligesom der i årene fremover bliver udsendt hvidbøger om mange emner med relation til menneskerettighederne, for eksempel om Tibet, om politiske forhold, osv. 
* Mange vestlige lande genoptager gradvist deres udviklingsbistand, og normaliserer forholdet til Kina.
* Statsminister Poul Schlüter (K) og hans regering vil ikke give Grønlands Landsting lov til at invitere Dalai Lama på officielt besøg.

1991
*
En af studenterlederne fra 1989, Wang Dan, idømmes fire års fængsel for sin rolle i opstanden på Den Himmelske Freds Plads.
* Deng Xiaoping opholder sig i januar og februar i Shanghai, hvor han fejrer det kinesiske nytår. Han besøger en række fabrikker og virksomheder og holder politiske taler i diverse fora, hvor han efterlyser en relancering af de økonomiske reformer efter 1989. Chefredaktøren for Befrielsens Dagblad, Jiefang Ribao, gribes af Dengs argumenter og støtter dem i sin avis. Dengs besøg bliver dermed en forløber for hans berømte ‘sydlige inspektionstur’ samme tid året efter.
* Jiang Qing, enke efter Mao Zedong, lider af halskræft. I maj løslades hun fra fængslet for at gå i behandling. Ti dage senere begår hun angiveligt selvmord ved at hænge sig.
* Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) mødes med Dalai Lama.

Deng Xiaoping under sin “sydlige inspektionstur” (inspektionsture var noget,
som Kinas kejsere i sin tid foretog for at få et overblik over landets situation).
På turen forsvarede Deng igen åbent indsættelsen af militæret i Beijing
i 1989 (fremgår ikke af indslaget her).

1992
*
Deng Xiaoping begiver sig i januar og februar ud på sin ‘sydlige inspektionstur’ til blandt andre Shanghai og Shenzhen, Wuchang og Zhuhai for at lægge et politisk pres, der skal give økonomien et skub fremad. Økonomien begynder herefter gradvist at udvikle sig igen efter stagnation i kølvandet på 1989. Dette bliver Deng Xiaopings sidste store politiske initiativ.
* Lov om fagforeninger vedtages.
* Regeringen begynder at opbygge sociale ordninger for byboere på kerneområder som sundhed og pensioner.
* Det første retshjælpscenter for fattige åbner på et universitet i Wuhan, Hubei-provinsen.
* Kina ratificerer FN’s klimakonvention.

1993
* Jiang Zemin bliver præsident.
* Wei Jingsheng løslades et halvt år før tiden. Det tolkes i Vesten som et forsøg på at øge Kinas chancer for at vinde OL-værtskabet i 2000, men Kina taber til Australien. Vestens holdning til Kinas syn på menneskerettighederne efter massakren i 1989 bliver afgørende for stemmeafgivningen i Den Olympiske Komite. Den kinesiske delegation taler om aftalt spil.
* Wang Dan løslades efter at have udstået sin straf.
* Lov om forbrugerbeskyttelse vedtages af Den Nationale Folkekongres. Denne lov bliver vigtig i forhold til udviklingen af praksis med at anlægge principielle sager.

1994
* Wei Jingsheng anholdes igen, og anklages for undergravende virksomhed. Han idømmes endnu en lang fængselsstraf.
* Lov, som gør det muligt at få erstatning af staten, vedtages.
* Uligheden mellem rig og fattig er steget meget markant siden reformernes start i 1978. De fattigste 20 procent af befolkningen tjener nu 4,27 procent af den samlede indkomst, mens de rigeste 20 procent tjener 50,24 procent. I byområderne var gini-koefficienten i 1978 0,15; nu er den 0,34. På landet var den i 1982 0,22; i 1994 er den 0,41.
* I december rammes Deng Xiaoping af en hjerneblødning, som i realiteten sætter ham politisk ud af spillet.

1995
*
Wang Dan arresteres igen, og anklages for at planlægge at vælte Kinas Kommunistparti.
* Den første lov om arbejdsforhold træder i kraft.
* FN’s Kvindekonference afholdes i Huairou nær Beijing.
* Arbejdet med dæmningsprojektet på Yangtzefloden ved De Tre Slugter påbegyndes. Debatten i årene op til beslutningen er blevet holdt nede efter massiv kritik fra kinesiske eksperter.
* Premierminister Li Peng kommer på officielt besøg i Danmark. Han spillede en hovedrolle i forløbet af studenterurolighederne i Beijing i 1989.

1996
* Wang Dan idømmes 11 års fængsel.
* Første principielle retssag anlægges i Fujian-provinsen. Herfra udvikler feltet af den slags sager sig hurtigt.
* Kina afholder en storstilet militærøvelse i Taiwanstrædet forud for Taiwans første demokratiske præsidentvalg. Alligevel genvælges den siddende præsident, Lee Teng-hui, som også er formand for Nationalistpartiet.
* En stærkt nationalistisk bog, ‘Kina kan sige nej’ (中国可以说不), udkommer. Den afføder stor debat i Kina og intens interesse i de vestlige medier.
* Lov om advokaters virke vedtages.
* Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) bliver kritiseret for ikke at mødes med Dalai Lama, som er på besøg i Danmark. Forklaringen lyder, at han ”har ikke tid.”
* He Qinglian, en kvindelig journalist i Shenzhen med økomisk baggrund, er klar med sit manuskript til bogen ‘Kinas Faldgruber’ (中国的陷阱). Det er en 400 sider lang kritisk beskrivelse af bagsiden af Kinas økonomiske reformer. Ni forlag afviser at udgive den. He Qinglian har siden held til at få bogen udgivet i Hongkong.

1997
*
Deng Xiaoping dør i februar.
* Lov om retspleje (procedurer for retsager) revideres.
* Straffeloven revideres.
* Den 1. juli overdrager Storbritannien kronkolonien Hongkong inklusive De Nye Territorier til Kina, og Tung Chee-hua udpeges af Beijing til ny guvernør.
* Wei Jingsheng løslades. Officielt er det for at modtage lægebehandling i USA, hvor Wei efterfølgende søger og får asyl.

Flagceremonien ved Storbritanniens overdragelse af Hong Kong til Kina. Kronprins Charles var synligt ubehageligt til mode. På første billede ses præsident Jiang Zemin til højre og i midten parlamentsformand Li Peng.

Tilbage til toppen

Tilbage til Kinas historie

Der er lukket for kommentarer.