1993–2003 Jiang Zemin

Ind i det 21. århundrede

1993
* Jiang Zemin bliver præsident.
* Wei Jingsheng løslades et halvt år før tiden. Det tolkes i Vesten som et forsøg på at øge Kinas chancer for at vinde OL-værtskabet i 2000, men Kina taber til Australien. Vestens holdning til Kinas syn på menneskerettighederne efter massakren i 1989 bliver afgørende for stemmeafgivningen i Den Olympiske Komite. Den kinesiske delegation taler om aftalt spil.
* Wang Dan løslades efter at have udstået sin straf.
* Lov om forbrugerbeskyttelse vedtages af Den Nationale Folkekongres. Denne lov bliver vigtig i forhold til udviklingen af praksis med at anlægge principielle sager.
* I starten af 1990′erne giver hundredvis af fattige landsbybeboere i provinsen Henan mod betaling blod til mobile private blodbanker. Hygiejnen er langt under standard, og resultatet er, at i tusindvis af mennesker smittes med HIV. De udvikler senere aids, men deres ulykke negligeres totalt af myndighederne. Hele landsbyer uddør. Medierne må ikke omtale affæren.

Dokumentaristen Chen Weijun vakte i 2003 for første gang opsigt ved at
lave en dokumentarfilm om en familie, som er offer for blodskandalen i
provinsen Henan. Han kommer helt tæt på familiens ulykke – kun den ældste
datter er ikke smittet, og hun oplever de andre i familien dø omkring sig.

1994 
*
Wei Jingsheng anholdes igen, og anklages for undergravende virksomhed. Han idømmes endnu en lang fængselsstraf.
* Lov, som gør det muligt at få erstatning af staten, vedtages.
* Uligheden mellem rig og fattig er steget meget markant siden reformernes start i 1978. De fattigste 20 procent af befolkningen tjener nu 4,27 procent af den samlede indkomst, mens de rigeste 20 procent tjener 50,24 procent. I byområderne var gini-koefficienten i 1978 0,15; nu er den 0,34. På landet var den i 1982 0,22; i 1994 er den 0,41.
* I december rammes Deng Xiaoping af en hjerneblødning, som i realiteten sætter ham politisk ud af spillet.

1995
*
Wang Dan arresteres igen, og anklages for at planlægge at vælte Kinas Kommunistparti.
* Den første lov om arbejdsforhold træder i kraft.
* FN’s Kvindekonference afholdes i Huairou nær Beijing.
* Arbejdet med dæmningsprojektet på Yangtzefloden ved De Tre Slugter påbegyndes. Debatten i årene op til beslutningen er blevet holdt nede efter massiv kritik fra kinesiske eksperter.
* Premierminister Li Peng kommer på officielt besøg i Danmark. Han spillede en hovedrolle i forløbet af studenterurolighederne i Beijing i 1989.

1996 
*
Wang Dan idømmes 11 års fængsel.
* Første principielle retssag anlægges i Fujian-provinsen. Herfra udvikler feltet af den slags sager sig hurtigt.
* Kina afholder en storstilet militærøvelse i Taiwanstrædet forud for Taiwans første demokratiske præsidentvalg. Alligevel genvælges den siddende præsident, Lee Teng-hui, som også er formand for Nationalistpartiet.
* En stærkt nationalistisk bog, ‘Kina kan sige nej’ (中国可以说不), udkommer. Den afføder stor debat i Kina og intens interesse i de vestlige medier.
* Lov om advokaters virke vedtages.
* Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) bliver kritiseret for ikke at mødes med Dalai Lama, som er på besøg i Danmark. Forklaringen lyder, at han ”har ikke tid.”
* He Qinglian, en kvindelig journalist i Shenzhen med økomisk baggrund, er klar med sit manuskript til bogen ‘Kinas Faldgruber’ (中国的陷阱). Det er en 400 sider lang kritisk beskrivelse af bagsiden af Kinas økonomiske reformer. Ni forlag afviser at udgive den. He Qinglian har siden held til at få bogen udgivet i Hongkong.

1997
*
Deng Xiaoping dør i februar.
* Lov om retspleje (procedure for retssager) revideres.
* Straffeloven revideres.
* Den 1. juli overdrager Storbritannien kronkolonien Hongkong inklusive De Nye Territorier til Kina, og Tung Chee-hua udpeges af Beijing til ny guvernør.
* Wei Jingsheng løslades. Officielt sker det for, at han kan modtage lægehjælp i USA, hvor Wei efterfølgende søger og får asyl.
* Det lykkes for He Qinglian, en kvindelig journalist i Shenzhen med økonomisk baggrund, at få udgivet sin bog ‘Kinas Faldgruber’ (中国的陷阱) i Hongkong efter mange forgæves forsøg på at få den udgivet i selve Kina. Bogen kritiserer over 400 sider bagsiderne ved Kinas økonomiske reformer. Liu Ji, vicepræsident for Kinas Samfundsvidenskabelige Akademi i Beijing og rådgiver for præsident Jiang Zemin, indkalder He til en fem timer lang diskussion om bogens indhold. Det fører til en tilladelse fra højeste sted til at udgive bogen i det øvrige Kina. Den udkommer året efter med revideret forord og ny titel: ‘Moderniseringens Faldgruber’ (现代化的陷阱).

1998
* He Qinglians 400 sider lange bog, ‘Moderniseringens Faldgruber’ (现代化的陷阱) bliver trods sit omfang og sit svære indhold øjeblikkeligt en bestseller, da den udgives i januar.
*
Bistandshjælp for fattige i byerne bliver indført.
* En dialog om menneskerettigheder indledes mellem EU og Kina. Herefter holdes der møder i dette regi to gange om året.
* Kina underskriver FN’s Konvention om Civile og Politiske rettigheder. Den er endnu ikke blevet ratificeret af Den Nationale Folkekongres.
* Wang Dan løslades otte år før tid, officielt for at kunne søge lægehjælp i USA. Løsladelsen kommer kort før USA’s præsident Bill Clinton kommer på officielt besøg i Kina. Wang søger og får asyl.
* I juni kommer USA’s præsident Bill Clinton på officielt besøg i Kina. Han mødes med præsident Jiang Zemin, og sammen holder de for første gang i Kina et direkte transmitteret pressemøde, hvor journalister har adgang til at stille spørgsmål.
* Xu Wenli, Wang Youcai og Qing Yongmin arresteres i juni midt under USA’s præsident Bill Clintons besøg for at have stiftet Det Demokratiske Parti (中国民主党). Sidst i december idømmes de hver henholdsvis 13, 11 og 12 års fængsel. Xu Wenli og Wang Youcai sendes i eksil i USA i henholdsvis december 2002 og marts 2004.
* Skibsreder Mærsk McKinney Møller, som har investeret kraftigt i blandt andet et havneanlæg i Shanghai, modtager en sjælden invitation, og mødes med præsident Jiang Zemin i Beijing.

1999
*
Den halvreligiøse bevægelse Falun Gong forbydes. Der rapporteres om tortur af fængslede udøvere.

2000
* Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) er i maj på officielt besøg i Kina. Han mødes med præsident Jiang Zemin. Senere samme måned mødes han kort med tibetanernes landflygtige åndelige overhoved Dalai Lama i Københavns Lufthavn i egenskab af partiformand, og møder hjemlig kritik for ikke at modtage ham mere formelt.
* Kinas premierminister Zhu Rongji advarer de taiwanske vælgere imod at stemme på præsidentkandidat Chen Shui-bian, der går ind for taiwansk selvstændighed, og kinesiske militære ledere truer med, at Kina vil angribe, hvis Taiwan erklærer sig uafhængigt. Alligevel ender Chen, leder af Det Demokratiske Pogressive Parti, som vinder af præsidentvalget. For første gang siden Republikken Kina blev grundlagt, er Nationalistpartiet dermed i opposition.
* Forfatteren Gao Xingjian, der lever i landflygtighed i Frankrig, tildeles Nobels Litteraturpris. Kina fortier nyheden.
* Forfatteren bag bogen ‘Moderniseringens Faldgruber’ (现代化的陷阱), He Qinglian, udgiver i marts en artikel med en omfattende analyse af Kinas sociale forhold. Fra at være en feteret kommentator og kritiker ender hun nu med mundkurv på. Hun beskyldes for at opildne til uro mellem forskellige befolkningsgrupper, og hun straffes med et forbud mod at publicere noget overhovedet. På sin avis i Shenzhen overføres hun fra at være skrivende journalist til researcharbejde.

He Qinglian fortæller historien om sin bogs tilblivelse og den politiske storm,
som den affødte. Hun fortæller om den overvågning og chikane, som til sidst
drev hende til at flygte til USA i 2001. (NTDTV
, 2009)

2001
*
I januar sætter fem Falun Gong-udøvere ild til sig selv midt på Den Himmelske Freds Plads i protest mod statens forbud og forfølgelser. Tre dør af deres forbrændinger, heriblandt en 12-årig pige.
* Kina optages i Verdenshandelsorganisationen, WTO, og tildeles værtsskabet for De Olympiske Lege i 2008.
* Lov om advokaters virke revideres.
* Lov om fagforeninger revideres.
* Den Nationale Folkekongres ratificerer FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder.
* Efter at myndighederne har overvåget og chikaneret hende i længere tid, vælger forfatteren til bogen ‘Moderniseringens Faldgruber’, He Qinglian, i juni at flygte til USA, hvor hun slår sig ned og arbejder videre som researcher og forfatter på Princeton University.
* Første demokratiske valg til det eksiltibetanske parlament i Dharamsala i Indien.

2002
*
Hu Jintao bliver formand for Kinas Kommunistparti efter Jiang Zemin.
* Lov om miljøvurdering af nye projekter vedtaget. Loven strammer kravene til miljøbeskyttelse under opførelse af nye virksomheder samt ved udvidelse eller renovering af eksisterende anlæg.
* Kina ratificerer Kyoto-protokollen om begrænsninger i udledningen af drivhusgasser i atmosfæren. Som uland er Kina dog undtaget fra at skulle overholde konkrete reduktionsmål.
* Premierminister Zhu Rongji kommer på officielt besøg i Danmark.

2003
* En ny regering under ledelse af den nyvalgte præsident Hu Jintao og den nyvalgte premierminister Wen Jiabao bliver indsat i marts. Dens program hviler på opbygningen af et ‘harmonisk samfund’, hvad der tolkes som begyndelsen på en mere afbalanceret politik, der kan mindske de opståede uligheder i indkomst. Uligheden i Kina er nu en af de største i verden.
* Private erhvervsdrivende får mulighed for at blive medlemmer af Kinas Kommunistparti.
* En hidtil ukendt og dødelig lungesygdom, som får betegnelsen sars, breder sig fra Kina og ud i verden. Rapporter starter i det små i december 2002, men historien eksploderer i medierne i april. Den kinesiske regering benægter eksistensen af en sådan sygdom i landet, men presses af blandt andre Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og de vestlige medier i landet til at skifte spor. Dette sporskifte markeres den 20. april ved at fyre den netop genudnævnte sundhedsminister, Zhang Wenkang. Sars-udbrudet gør det klart, at Kinas sundhedssystem ikke fungerer, og drøftelser om en sundhedsreform sættes i gang.
* Aids anderkendes i december som et problem i Kina.
* En forordning om retshjælp til mindrebemidlede offentliggøres, og centre for retshjælp bliver gradvist oprettet i hele landet.
* Mere end en halv million mennesker demonstrerer i Hongkong imod forslag om en ny sikkerhedslov, som indskrænker en række friheder. Kritikere mistænker Beijing for at stå bag forslaget. Hongkongs guvernør, Tung Chee-hwa, ender med at tage det af bordet.
* FN’s særlige observatør af uddannelsesforhold besøger Kina, og kritiserer landet for ikke at leve op til de internationale standarder om gratis og tilgængelig grundskole.
* Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) tager imod tibetanernes landflygtige åndelige leder Dalai Lama på Marienborg.

Tilbage til toppen

Tilbage til Kinas Historie

Der er lukket for kommentarer.