2003–2013 Hu Jintao

Tilbage til fordums storhed

2003
*
En ny regering under ledelse af den nyvalgte præsident Hu Jintao og den nyvalgte premierminister Wen Jiabao bliver indsat i marts. Dens program hviler på opbygningen af et ‘harmonisk samfund’, hvad der tolkes som begyndelsen på en mere afbalanceret politik, der kan mindske de opståede uligheder i indkomst. Uligheden i Kina er nu en af de største i verden. 
* Private erhvervsdrivende får mulighed for at blive medlemmer af Kinas Kommunistparti.
* En hidtil ukendt og dødelig lungesygdom, som får betegnelsen sars, breder sig fra Kina og ud i verden. Rapporter starter i det små i december 2002, men historien eksploderer i medierne i april. Den kinesiske regering benægter eksistensen af en sådan sygdom i landet, men presses af blandt andre Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og de vestlige medier i landet til at skifte spor. Dette sporskifte markeres den 20. april ved at fyre den netop genudnævnte sundhedsminister, Zhang Wenkang. Sars-udbrudet gør det klart, at Kinas sundhedssystem ikke fungerer, og drøftelser om en sundhedsreform sættes i gang.
* Aids anderkendes i december som et problem i Kina.
* En forordning om retshjælp til mindrebemidlede offentliggøres, og centre for retshjælp bliver gradvist oprettet i hele landet.
* Mere end en halv million mennesker demonstrerer i Hongkong imod forslag om en ny sikkerhedslov, som indskrænker en række friheder. Kritikere mistænker Beijing for at stå bag forslaget. Hongkongs guvernør, Tung Chee-hwa, ender med at tage det af bordet.
* FN’s særlige observatør af uddannelsesforhold besøger Kina, og kritiserer landet for ikke at leve op til de internationale standarder om gratis og tilgængelig grundskole.
* Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) tager imod tibetanernes landflygtige åndelige leder Dalai Lama på Marienborg.

2004
*
Menneskerettighederne skrives ind i den kinesiske forfatning.
* Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) på officielt besøg i Kina. Han mødes blandt andre med præsident Hu Jintao.
* Præsident Hu Jintao overtager posten som formand for Partiets militærkommission efter Jiang Zemin. Folkerepublikkens første institutionaliserede magtskifte i parti- og regeringsledelsen er dermed en fuldbyrdet realitet, og der er skabt præcedens på området.
* Wu Bangguo, formand for det kinesiske parlament, kommer på besøg i Danmark.
* En paragraf i Hongkongs grundlov, der fastlægger demokratisk valg af Hongkongs guvernør i 2007 og demokratisk valg af Hongkongs parlament i 2008, fortolkes væk i Beijing af Den Nationale Folkekongres’ Stående Komite.
* Den tidligere studenterleder Wang Dan forsøger at komme ind i Hongkong. Han er inviteret af en græsrodsorganisation til at holde en tale i anledning af 15-året for massakren i Beijing, men han afvises ved grænsen.
* Chen Shui-bian, taiwansk præsident og leder af Det Demokratiske Progressive Parti, genvælges til præsidentposten med mindst mulige margin. Chens mærkesag, afstemningen om erklæring af taiwansk selvstændighed, falder samtidig på grund af manglende stemmedeltagelse.
* Den danske vindmølleproducent Vestas fusionerer med NEG Micon og står dermed for 32 procent af hele verdens markedsandel for vindmøller. I 2012 er denne andel faldet til 13 procent på grund af den dramatiske udvikling på det kinesiske marked og konkurrence fra spirende kinesiske konkurrenter (se videre under 2012).

2005
* Zhao Ziyang, tidligere premierminister og formand for Kinas Kommunistparti, dør i sit hjem i januar, hvor han har været holdt i husarrest, siden han sagde undskyld til demonstranterne på Den Himmelske Freds Plads om morgenen den 19. maj 1989. Nyheden om hans død holdes hemmelig, indtil bisættelsen er overstået en uges tid senere.
*
FN’s særlige observatør af tortur besøger Kina og kritiserer landet for udbredt brug af tortur, specielt til fremskaffelse af tilståelser.
* Lov om beskyttelse af kvinders rettigheder revideres. Det understreges, at kvinder har ret til at få tildelt landbrugsjord på lige fod med mænd. Hustruvold forbydes eksplicit for første gang.
* Den Nationale Folkekongres vedtager i marts en lov, der forbyder taiwansk selvstændighed (antiløsrivelsesloven). 
* I maj tager Lien Chan, leder i Taiwan af Nationalistpartiet, som er i opposition, på officielt besøg i Folkerepublikken. Kinas officielle medier dækker intensivt. Det er første gang siden 1949, at en leder af Nationalistpartiet kommer til Fastlandskina. Modsat Taiwans præsident, Chen Shui-bian, støtter Lien Chan et-Kina-politikken, og går ikke ind for taiwansk selvstændighed.
* Tung Chee-hwa går af som guvernør i Hongkong, officielt af helbredsgrunde. Få dage senere vælges han ind i den rådgivende forsamling CPPCC i Beijing. Iagttagere mener, at regeringen i Beijing har presset ham til at gå af på grund af utilfredsstillende politiske resultater.
* Den blinde aktivist og selvlærte advokat Chen Guangcheng sættes i husarrest i september, efter at han har fået afvist sin retssag mod de lokale myndigheder i Linyi kommune i Shangdong-provinsen. Han ville føre sagen på vegne af flere tusinde kvinder, som anklagede myndighederne for at have påtvunget dem sterilisation eller abort. Sagen blev afvist.
* I oktober udgiver Statsrådets Informationskontor en hvidbog med titlen ‘Opbygningen af et politisk demokrati i Kina’.
* Bagsiden af Kinas økonomiske fremskridt, forureningen, diskuteres mere og mere, efterhånden som tiden for OL i Beijing nærmer sig. Officielt er der nu omkring 2,5 millioner biler i den kinesisk hovedstad, og de er et stigende problem som kilde til den beskidte luft. Medierne rapporterer, at antallet af biler alene i Beijing stiger med 1.000 styk hver dag. 16 af de 20 mest forurenede byer i verden befinder sig i Kina. Beijing er én af dem.

2006
*
Lov om beskyttelse af mindreårige revideres.
* China Society of Economic Reform, CSER, en af Statsrådets rådgivende tænketanke, holder i marts et hemmeligt debatmøde. Indholdet lækkes til offentligheden af en af deltagerne, som afslører, at det blandt andet er blevet debatteret, hvordan demokrati 
kan indføres, og om Kinas Kommunistparti burde splittes op i to partier.
* Den blinde aktivist og selvlærte advokat Chen Guangcheng idømmes fire år og tre måneders fængsel for “at have gjort skade på ejendom og at have samlet en mængde mennesker for at forstyrre trafikken.” Han blev formelt arresteret i juni efter at have været holdt i husarrest fra september 2005 til marts 2006.
* Det kinesiske marked for vindenergi er på 600 megawatt. Fem år senere er det eksploderet til 20.000 megawatt.

2007
*
En reform omkring udmåling af dødsstraf træder i kraft. Alle dødsdomme skal nu godkendes af Højesteret. Reformen rapporteres få år senere helt i overenssstemmelse med de officielle forudsigelser at have foranlediget et fald i antallet af henrettelser på mere end 30 procent. Dette tal er dog aldrig blevet bekræftet, for statistik over antallet af dødsdomme og henrettelser er en statshemmelighed.
* Lov, der beskytter den private ejendomsret, vedtages.
* Lov om skolepligt revideres. Den bekræfter ni års obligatorisk skolegang, og stadfæster, at skolegangen skal være gratis.
* International Energy Agency meddeler, at Kina nu har overhalet USA som den mest CO2-udledende nation i verden. Målt pr. indbygger ligger USA dog fortsat på en udelt førsteplads.
* I månederne op til Kinas Kommunistpartis 17. partikongres i oktober udgiver Kinas Kommunistpartis centrale partiskoles tidsskrift Studies Times (学习时报) en række artikler om vejen til demokrati. Forfatteren, chefredaktør Ji Li, går ind for markeds-kræfternes helt frie spil som basis for et ægte demokrati. Professor Xie Tao, tidligere vicerektor ved Folkets Universitet i Beijing, foreslår i stedet en europæisk inspireret socialdemokratisk løsning efter et svensk forbillede: En blandingsøkonomi med både kapitalisme og socialisme i kombination med et konstitutionelt demokrati. Den efter-følgende debat handler ikke om, hvorvidt demokrati skal indføres, men derimod kun om hvordan det skal indføres.

2008
*
Pr. 1. januar træder en ny arbejdskontraktlov i kraft. Den fastslår, at alle har krav på at få en skriftlig kontrakt på deres arbejdsforhold.
* En gruppe forskere tilknyttet Kinas Kommunistpartis centrale partiskole i Beijing udgiver i januar en rapport, som beskriver demokratiseringen af Kina som et forløb over 60 år startende i 1979. Den efterfølgende debat går i stå på grund af voldsomme og markante begivenheder igennem resten af året.
* Massive demonstrationer bryder ud i Tibet den 10. marts, årsdagen for oprøret i 1959, som endte med Dalai Lamas flugt til Indien. Demonstrationerne er voldsomme og kræver flere dødsofre. Militæret slår hårdt ned og forbliver synligt i gaderne i Lhasa flere år efter.
* Næsten 70.000 mennesker omkommer efter et jordskælv nær Wenquan i Sichuan-provinsen den 12. maj. Kraftig kritik breder sig i medierne, da det står klart, at skolebygninger, som skulle være jordskælvssikrede, alligevel ikke var det. Kritikken slås ned af myndighederne, da tiden nærmer sig for De Olympiske Lege i Beijing.
* Forud for OL i Beijing i august har den kinesiske hovedstad nu mere end tre millioner biler på gaderne. Myndighederne indfører begrænsninger for trafikken: Biler med lige numre må køre på lige datoer og omvendt. En revideret version af denne regel fortsættes efter OL. I starten skærer den cirka ti procent af trafikken, men desværre vælger nogle familier i Beijing vælger at omgå reglen ved at købe en ekstra bil.
* Kina er vært for De Olympiske Lege, som åbnes den 8. august. Ophedet debat i flere vestlige lande om, hvorvidt deres politiske repræsentanter med tanke på Kinas forhold til menneskerettighederne bør møde op til åbningsceremonien. Ingen lande boycotter.
* I september er Kina vært for handicap-OL. OL-komiteen udråber det som det mest succesfulde handicap-OL til dato. Den kinesiske vært har blandt andet sørget for billige billetpriser, så billetterne til stort set alle konkurrencer har været udsolgt (eller omdelt).
* 300.000 småbørn forgiftes af mælkepulver, som er blandet op med kemikaliet milamin. 50.000 indlægges og seks dør. Skandalen afsløres først efter OL, da myndighederne er bange for ikke at kunne styre den offentlige debat ude som hjemme. Skandalen er startskudet til, at Kina stemples som et utroværdigt land hvad angår fødevarer. Flere skandaler dukker op i de følgende år.
* Den 10. december offentliggøres det såkaldte Charter ’08, underskrevet af 300 intellektuelle og menneskerettighedsaktivister. Chartret kræver politiske reformer og demokratisering. Mange underskrivere anholdes og forhøres. Den senere nobelpristager, Liu Xiaobo, medforfatter til charteret, anholdes dagen før. Han idømmes året efter 11 års fængsel.
* Nyt regulativ, som åbner op for agtindsigt (Regulativ om Åben Information fra Regeringen) træder i kraft.
* Lov om advokatvirksomhed bliver revideret. Den giver flere beføjelser til forsvarsadvokater.
* Kina ratificerer den nye Handicapkonvention.
* I Taiwan taber Chen Shui-bian præsidentvalget, og må gå af efter to perioder.

2009
*
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tager i maj imod besøg fra tibetanernes landflygtige religiøse leder Dalai Lama, som nu har været i landflygtighed i Indien i 50 år. Kina reagerer blandt andet ved at aflyse alle planlagte danske ministerbesøg i Kina. Forholdet mellem Danmark og Kina normaliseres ikke før under den internationale klimakonference, COP15, i København i december, hvor Lars Løkke Rasmussen indvilliger i at underskrive en skriftlig erklæring, en såkaldt verbalnote, der utvetydigt erklærer, at Danmark er imod tibetansk uafhængighed.
* Premierminister Wen Jiabao er i Danmark i forbindelse med afholdelsen af den internationale klimakonference, COP15, i København i december.
* Pr. 1. juli var det meningen, at alle nye, private computere skulle leveres med en ny, obligatorisk software, Den Grønne Dæmning, som officielt skulle beskytte mod pornografi. Kritikere mener derimod, at softwaren vil give myndighederne frie hænder til at styre hvilke hjemmesider, internetbrugerne i Kina besøger. Dagen før deadline udskydes projektet på ubestemt tid.
* I september dømmes Taiwans tidligere præsident, Chen Shui-bian, af en taiwansk domstol til fængsel på livstid for underlæb, bestikkelse og hvidvaskning af penge. Kritikere kalder det for en politisk dom.
* I Kina bliver systemkritikeren Liu Xiaobo den 25. december idømt 11 års fængsel for at ‘opildne til undergravning af statsmagten’. Han er en af initiativtagerne til Charter ’08, og han har på internettet plæderet for politiske reformer i Kina.
* Tre dage før året rinder ud, henrettes den britiske statsborger Akmal Shaikh for heroinsmugling. Det er første gang i mere end 50 år, at en udenlandsk statsborger henrettes i Kina.
* Et ægteskab mellem to homoseksuelle mænd beskrives for første gang i det statslige nyhedsbureau, Xinhua. Det siges samtidig, at ægteskaber mellem homoseksuelle ikke ‘anerkendes’ i Kina.

2010
* Kina overhaler Japan som landet med verdens næststørste økonomi. Eksperter vurderer, at verdens største økonomi, USA, må vige pladsen som nummer et et sted mellem år 2027 og 2040.
* Officielle kinesiske tal offentliggjort i juni oplyser, at der nu er 420 millioner internetbrugere i Kina svarende til 35 procent af befolkningen.
* En folketælling gennemføres i begyndelsen af november. Året efter offentliggøres resultatet: Kina har 1,37 milliarder indbyggere. Hvis man trækker befolkningerne i Taiwan, Hongkong og Macao fra bliver resultatet 1,34 milliarder. Resultatet af tællingen offentliggøres i april 2011.
*
Verdensudstillingen i Shanghai fra 1. maj til 31. oktober (Expo2010) bliver en kæmpe publikumssucces. Den danske pavillon prydes af Den Lille Havfrue. På langelinje er hendes plads midlertidigt indtaget af en stor videoskærm, som døgnet rundt sender levende billeder direkte fra den danske pavillon, så turister i Danmark kan se hende trods hendes fravær. Videotransmissionen er en installation af den fremtrædende kinesiske provokunstner Ai Weiwei, som senere på året sættes i husarrest efter længere tids gnidninger med myndighederne.

Ai Weiwei har stadigt stigende problemer med at arbejde i Kina. Men
han har været inde i varmen. Han har blandt andet været involveret i
designet af Fuglereden, Kinas prestigefyldte nationalstation, som blev
brugt under åbningsceremonien ved OL i 2008.

* Den Norske Nobelkomite tildeler i oktober Nobels Fredspris for 2010 til Liu Xiaobo, fremtrædende leder af studenterbevægelsen i 1989 og medforfatter til Charter ’08. Kina reagerer kraftigt med politiske og økonomiske sanktioner af Norge, og nægter udrejsetilladelse til alle, som kunne tænkes at ville tage imod prisen på den fængslede Lius vegne; blandt andre hans kone, Liu Xia, og hans advokat, Mo Shaoping.
* Premierminister Wen Jiabao taler ved et par lejligheder, blandt andet i et CNN-interview i oktober, om demokrati og frihed som ‘uimodståelige kræfter’. Udtalelserne refereres ikke i de kinesiske medier, og vestlige eksperter er usikre på, hvad de reelt dækker over.
* Wang Chen, vicedirektør for Kinas Propagandaministerium, oplyser, at landets internetcensur i år har slettet 350 millioner informationer i form af tekst, billeder og videoer, som myndighederne af forskellige årsager har fundet skadelige for eller stødende for befolkningen.
* Den blinde aktivist og selvlærte advokat Chen Guangcheng løslades efter af have afsonet sin dom på fire år og tre måneder for “at have gjort skade på ejendom og at have samlet en mængde mennesker for at forstyrre trafikken.” Efterfølgende bliver han holdt i husarrest. Han blev dømt i 2006.
* Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på officielt besøg i Kina. Han mødes blandt andre med præsident Hu Jintao og premierminister Wen Jiabao.

2011
* Hu Jintao på officielt besøg i USA, hvor han mødes med præsident Barack Obama. På et fælles pressemøde presses han af amerikanske journalister til at indrømme, at ‘der er meget at gøre i Kina i forhold til menneskerettighederne’.
* EU’s udenrigsminister Catherine Ashton plæderer for, at EU’s våbenembargo mod Kina bør ophæves, da den er en alvorlig hindring for at styrke de handelsmæssige bånd. Våbenembargoen blev indført i 1989 som en fælles reaktion imod det kinesiske militærs indgriben i studenterdemonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads. Et ukendt antal civile – formentlig et sted mellem 300 og 1.000 – blev dræbt.
* Regler for begrænsning af trafikken i Beijing har kun ringe virkning. I 2005 var der 2,5 millioner biler på gaderne. Nu er tallet nær fem millioner.
* Med inspiration i Jasminrevolutionerne i Mellemøsten og det nordlige Afrika sendes opfordringer rundt via sms, Twitter og andre lignende medier om at starte Kinas egen Jasminrevolution i 13 byer rundt i Kina. Folk skal samles bestemte steder i de enkelte byer hver søndag. Politiet møder talstærkt op over alt og kvæler oprøret. Aktionerne følges op af tæt kontrol med alle it-medier og anholdelser i stort omfang af dissidenter, forsvarsadvokater, provokunstnere og andre, som kunne tænkes at give problemer.
* Tibetanernes landflygtige åndelige overhoved, Dalai Lama, meddeler fra sit eksil i Indien, at han vil træde tilbage som politisk leder. Han fortsætter som religiøst overhoved.
* Fortsatte uroligheder i Xinjiang-provinsen sommeren over koster menneskeliv både blandt kinesisk politi og blandt uighurer.

Kinesisk politirazzia, formentlig i Hotan i det sydlige Xinjiang, 20. juli 2011. Et kinesisk tv-hold følger tæt på de kinesiske urobetjente, mens de gennemsøger smøgerne og anholder mistænkte for et terrorangreb på en lokal politistation dagen før. Masterbånd.

* Premierminister Wen Jiabao siger på sit årlige tv-transmitterede pressemøde, at Kina har brug for politiske reformer, hvis den fortsatte udvikling af landet skal sikres. Han understreger, at befolkningen har ret til at kritisere regeringen. Det er i direkte modstrid med, hvad parlamentsformanden, Wu Bangguo, har sagt offentligt kun få dage tidligere. De to har dog ved tidligere års parlamentssamlinger udtalt sig modstridende om netop dette emne.
* Provokunstneren Ai Weiwei beskylder myndighederne for politisk forfølgelse, da hans nybyggede atelier i Shanghai rives ned i januar, efter at det er blevet dømt som ulovligt byggeri. Ai Weiwei hævder, at alle tilladelser var indhentet. I februar aflyses hans første større udstilling i Kina. Arrangørerne fortæller, at udstillingen politisk var for følsom. I begyndelsen af april bliver han anholdt i lufthavnen i Beijing på vej mod Hongkong. Myndighederne angiver ingen årsager til anholdelsen, men den kommer midt i en stribe af anholdelser i kølvandet på den mellemøstligt inspirerede Jasminrevolution. 81 dage senere sættes han på fri fod, men med en skattesag hængende over hovedet. Han gør det klart for offentligheden, at han ikke har lov til at udtale sig. Da han siden får en dom på 15 millioner yuan (ubetalt skat og bøde), bryder han sin tavshed, udtaler sig offentligt og går på Twitter og andre netmedier igen. Støtter fra hele landet sender penge som hjælp til at betale de 15 millioner, og det gør Ai Weiwei i stand til at indbetale de 8,5 millioner yuan, som er kravet for, at han kan anke sagen. Det gør han dermed. I oktober udpeger det britiske magasin Art Review Ai Weiwei til kunstverdenens mest indflydelsesrige person.
* I december idømmes dissidenten Chen Xi ti års fængsel ved retten i Guiyang i Guizhou-provinsen for blandt andet at have skrevet artikler på internettet, som kritiserer regeringen. Han blev arresteret i november under en kampagne for opstilling af uafhængige kandidater til det kommende valg til den lokale folkekongres. Chen Xi har tidligere afsonet en dom efter at have deltaget i studenterdemonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989. Han er medunderskriver af Liu Xiaobos Charter ’08, som kostede Liu 11 år i fængsel.
* Få dage før dommen over Chen Xi (se foregående) idømmes Chen Wei ni års fængsel ved en domstol i Suining i Sichuan-provinsen. Han blev varetægtsfængslet allerede i februar 2011. Chen Wei dømmes blandt andet for at have skrevet fire regeringskritiske essays på internettet. Han var i 2008 medunderskriver af Liu Xiaobos Charter ’08, som kostede Liu 11 år i fængsel. Ligesom Chen Xi og Liu Xiaobo var også Chen Wei med ved studenterdemonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989.
* Det kinesiske marked for vindenergi er på 20.000 megawatt. Fem år tidligere var det på kun 600 megawatt.

2012
*
Kina meddeler officielt i januar, at der nu for første gang i landets flere tusind år lange historie bor flere mennesker i byerne end på landet.
* I januar idømmes 52-årige Li Tie ti års fængsel ved en domstol i Wuhan for undergravende virksomhed. Han har skrevet regeringskritiske artikler på internettet. Han blev varetægtsfængslet allerede i september 2010, og retssagen mod ham indledtes ikke før end i april 2011.
* Kinas parlament vedtager ved sin årlige samling i marts en lov, som giver landets sikkerhedsmyndigheder yderligere beføjelser. Kritikere frygter, at det udhuler menneskerettighederne i landet, og at det bliver nemmere for myndighederne at fængsle folk på et endnu vagere grundlag end tidligere.
* Chongqings lokale partisekretær Bo Xilai fratages i marts sin post. Hans hustru, Guo Kailai, anholdes og sigtes for mordet på en politisk rådgiver, den britiske statsborger, Neil Heywood. Hun dømmes i august til døden med to års prøvetid. Bo Xilai selv ekskluderes fra Kinas Kommunistparti i september og står derefter selv over for anklager om meddelagtighed i mord, korruption og udenomsægteskabelige affærer. I Vesten regnedes Bo Xilai for at være nærmest sikker på at få en plads i den øverste del af regeringen, den ni mand store stående komité. Hans pludselige og bratte fald tolkes som tegn på intense interne magtkampe i kommunistpartiet forud for magtoverdragelsen, som påbegyndes ved partikongressen i november. Ud over posten som partisekretær i Chongqing har Bo Xilai været handelsminister samt borgmester i Dalian.
* Allerede to år efter at Kina har indtaget andenpladsen som verdens næststørste økonomi taler eksperter om, at USA må vige førstepladsen et sted mellem 2016 og 2018. Finanskrisen har ændret vilkårene. Tidligere lød vurderingen, at skiftet ville ske mellem 2027 og 2040.
* Ai Weiwei, provokunstneren, som i 2011 blev idømt at betale 15 millioner yuan for skatteunddragelse, stævner i april skattemyndighederne i Beijing. Han siger, at han under retssagen mod ham ikke fik adgang til hverken beviser eller vidner, og at hele sagen kun havde til formål at stoppe hans kritik af regeringen. Han taber appellen i juli. Endnu en appel tabes i september.
* Den blinde aktivist og selvlærte advokat Chen Guangcheng flygter fra sin husarrest til Beijing den 22. april og søger om asyl på den amerikanske ambassade. Dermed skabes en ugelang krise imellem Kina og USA, som løses ved, at Chen søger og får lov til at studere i USA. Den 19. maj rejser han til USA sammen med sin kone og to børn. Chen havde siddet i husarrest, siden han blev løsladt fra fængslet i september 2010.

Hu Jintao blev modtaget i lufthavnen af dronning Margrethe og blev i København i tre dage. Han havde erhvervsaftaler med for 18 milliarder yuan svarende til cirka 18 milliarder kroner. København, 2012. (Foto: Gert Holmgaard Nielsen)

* Fra den 14. til den 16. april er præsident Hu Jintao på officielt besøg i Danmark. Det er første gang, at et kinesisk statsoverhoved kommer på besøg i Danmark.
* De kinesiske myndigheder etablerer en ny institution, Statens Internetinformations-kontor (på engelsk: “State Internet Information Body”). Den offcielle forklaring lyder, at man ønsker at “forebygge forstyrrelser af den offentlige ro og orden.”
* Den 2. juni tvinger de lokale myndigheder 22-årige Feng Jianmei fra Ankang i Shaanxi provins til en provokeret abort, uagtet at hun er i syvende måned. Aborten påtvinges hende, fordi hun allerede har et barn. Feng Jianmei lader sig fotografere i hospitals-sengen med det døde foster liggende ved siden af sig, og billederne lægges på nettet. De går verden rundt og skaber voldsom forargelse både i udlandet og internt i Kina. Feng Jianmei får en undskyldning af de lokale myndigheder samt en erstatning på 70.000 yuan. Lederen af den lokale familieplanlægningskommission og to ansatte fyres.
* Den 9. september indleder statsminister Helle Thorning Schmidt (S) et officielt besøg i Kina. Hun møder først vicepremierminister Wang Qishan og siden premierminister Wen Jiabao.

Det New York-baserede og kinakritiske NTDTV (støttet af Falun Gong)
diskuterer tildelingen af Nobels Litteraturpris til kinesiske Mo Yan.

* Den svenske nobelkomite tildeler i oktober Nobels litteraturpris til den kinesiske forfatter Mo Yan. Han udsættes efterfølgende for stærk kritik fra mange intellektuelle i Vesten, som skuffes over at høre Mo Yan forsvare myndighedernes brug af censur.
* I midten af november træder formanden for Kinas Kommunistparti Hu Jintao tilbage efter to fulde perioder á fem år. Hans efterfølger er Xi Jinping, der overraskende også overtager Hu Jintaos post som formand for Den Centrale Militærkommission. Det var ellers ventet, at Hu Jintao ville vente til 2004 med at overdrage denne. Først da ville han have siddet i to fulde femårsperioder. Det ventes derudover, at Xi Jinping også vil blive udpeget til Hu Jintaos efterfølger som præsident ved parlamentets samling i marts 2013.

2013
* Beijing rammes i januar af en særlig tæt smog, der bliver liggende i et par uger. Officielt går forureningsindekset kun til 500 (der måles på koncentrationen af de mindste, sundhedsskadelige partikler, PM2,5, i mikrogram pr. kubikmeter), men på den amerikanske ambassade konstaterer man, at det topper lige op over indeks 800. Luftforureningen stammer hovedsageligt fra afbrænding af fossilt brændsel, hovedsageligt kul, både privat og i industrien samt udstødning fra byens bilpark, som nu tæller mere end fem millioner biler.
* Luftforureningen i Beijing i januar kommenteres af mere end syv millioner brugere af webtjenesten Sina Weibo.
* Kinas højesteret stadfæster i en døsddom over den 41-årige Li Yan fra Sichuan-provinsen. Hun slog sin mand ihjel i 2010 efter lang tids grov mishandling, og på trods af at hun meldte mishandlingen til myndighederne, blev der ikke grebet ind.
* Kinesiske medier beskriver i begyndelsen af året forureningen af Kinas vand med følgende tal: Grundvandet i 90 procent af Kinas byer er forurenet; 60 procent er ‘alvorligt forurenet’. Kinas miljøministerium oplyser, at 43 procent af de lokaliteter, som blev overvåget i 2011, var så forurenede, at de var uegnede til ‘menneskelig kontakt’. I februar måned erkender centralregeringen for første gang officielt eksistensen af de såkaldte kræftlandsbyer, hvor indbyggerne lider er ekstremt mange tilfælde af kræft forårsaget af forurening (Information, 27/2 2013).

Xi Jinping vælges som præsident ganske som ventet, siden han blev valgt som
vicepræsident i 2008. Det kinesiske præsidentvalg er afslutningen på en udskiftning
på tusindvis af højere- og laverestående poster i hele Folkerepublikken.

* På Kinas folkekongres i Folkets Store Hal i Beijing vælges Xi Jinping midt i marts som Hu Jintaos efterfølger som præsident. Forventningerne til en ny leder med en ny stil er stor i Vesten. Hans første udlandsbesøg bliver ikke USA. I stedet tager han til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin tager imod man med pomp og pragt. Her opleves Xis hustru, Peng Liyuan, en meget populær, nu forhenværende sangstjerne i det kinesiske militær som en usædvanlig fremtrædende førstedame. Der er ikke på samme måde som i USA nogen tradition i Kina for at promovere præsidentens hustru.

Tilbage til toppen

Tilbage til Kultur

Der er lukket for kommentarer.